Beth yw’r Catalydd Mentergarwch?
Mae'r Catalydd Mentergarwch yn declyn hunanasesu a dysgu ar-lein AM DDIM sy'n rhoi cipolwg ar agwedd ac ymddygiad mentro'r unigolyn.

Ar yr un pryd, mae'n casglu data am ddyheadau, agweddau a gweithgareddau miloedd o unigolion a fydd yn mesur effaith ymyriadau a buddsoddiad mewn mentergarwch.
Pwy sy'n gofyn am werthusiad?
Unrhyw sefydliad sy'n cyllido neu'n darparu rhaglenni mentergarwch a/neu gymorth busnes gan gynnwys:

*Llywodraeth ganolog a llywodraeth leol
*Darparwyr cymorth mentergarwch
*Ysgolion a cholegau
*Asiantaethau Datblygu Rhanbarthol
Beth yw manteision gwerthusiad i'n cwsmeriaid?
*Mae'n meincnodi ac yn gwerthuso effaith eich
gweithgarwch mentergarwch
*Mae'n mapio strategaeth mentergarwch ar sai
tystiolaeth gadarn
*Mae'n codi ymwybyddiaeth o fentergarwch ac mae'n datblygu agweddau mentro
*Mae'n datblygu gallu mentergarwch

close