Os oes gen ti unrhyw gwestiynau am addysg mentergarwch, adroddiadau ysgol, dadansoddi effaith neu gychwyn busnes, mae croeso cynnes i ti anfon neges e-bost atom ni yn enterprise.catalyst@innovas.co.uk .Fel arall, galli di ein ffonio ar 01606 551122.
Cyfenwad:
Sefydliad:
E-bost :

Sylwadau: send
close